Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27620.273
Število prebivalcev21.7802.042.335
Število zaposlenih oseb6.924767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)904,26930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)576.68283.060.213
Število moških10.9261.011.767
Število žensk10.8541.030.568
Naravni prirast93.106
Skupni prirast-22714.614
Število vrtcev6863
Število otrok v vrtcih65371.124
Število učencev v osnovnih šolah1.610160.252
Število dijakov (po prebivališču)83185.030
Število študentov (po prebivališču)948114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
9.117858.171
Število samozaposlenih oseb
45490.798
Število registriranih brezposelnih oseb
77586.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.380,881.438,96
Število podjetij1.235160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.967838.252
Število osebnih avtomobilov
9.7741.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.385825.747