Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km248020.273
Število prebivalcev13.9362.042.335
Število zaposlenih oseb3.216767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)841,57930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)241.14583.060.213
Število moških6.9611.011.767
Število žensk6.9751.030.568
Naravni prirast-263.106
Skupni prirast-1714.614
Število vrtcev6863
Število otrok v vrtcih34471.124
Število učencev v osnovnih šolah898160.252
Število dijakov (po prebivališču)44285.030
Število študentov (po prebivališču)751114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.925858.171
Število samozaposlenih oseb
64890.798
Število registriranih brezposelnih oseb
50086.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.262,061.438,96
Število podjetij948160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.893838.252
Število osebnih avtomobilov
8.0141.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.989825.747