Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km29920.273
Število prebivalcev6.5402.042.335
Število zaposlenih oseb1.219767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)908,53930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)98.42583.060.213
Število moških3.3121.011.767
Število žensk3.2281.030.568
Naravni prirast453.106
Skupni prirast21414.614
Število vrtcev5863
Število otrok v vrtcih24771.124
Število učencev v osnovnih šolah419160.252
Število dijakov (po prebivališču)25785.030
Število študentov (po prebivališču)372114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.990858.171
Število samozaposlenih oseb
30790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
15786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.377,221.438,96
Število podjetij493160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.440838.252
Število osebnih avtomobilov
3.5311.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.577825.747