Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km25920.273
Število prebivalcev10.1202.042.335
Število zaposlenih oseb2.306767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)784,03930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)116.24583.060.213
Število moških4.8901.011.767
Število žensk5.2301.030.568
Naravni prirast-13.106
Skupni prirast-1514.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih26071.124
Število učencev v osnovnih šolah675160.252
Število dijakov (po prebivališču)38485.030
Število študentov (po prebivališču)462114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.010858.171
Število samozaposlenih oseb
22290.798
Število registriranih brezposelnih oseb
54786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.175,721.438,96
Število podjetij435160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.324838.252
Število osebnih avtomobilov
4.5311.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.814825.747