Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.4142.042.335
Število zaposlenih oseb240767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)881,26930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.96483.060.213
Število moških6951.011.767
Število žensk7191.030.568
Naravni prirast13.106
Skupni prirast014.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih4871.124
Število učencev v osnovnih šolah169160.252
Število dijakov (po prebivališču)6385.030
Število študentov (po prebivališču)79114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
547858.171
Število samozaposlenih oseb
16190.798
Število registriranih brezposelnih oseb
8986.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.309,721.438,96
Število podjetij73160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
660838.252
Število osebnih avtomobilov
7201.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
295825.747