Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23720.273
Število prebivalcev2.2592.042.335
Število zaposlenih oseb127767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)974,53930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.46583.060.213
Število moških1.1221.011.767
Število žensk1.1371.030.568
Naravni prirast-113.106
Skupni prirast-1514.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih3771.124
Število učencev v osnovnih šolah171160.252
Število dijakov (po prebivališču)8585.030
Število študentov (po prebivališču)89114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
821858.171
Število samozaposlenih oseb
24090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
14286.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.464,771.438,96
Število podjetij70160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
891838.252
Število osebnih avtomobilov
1.0911.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
301825.747