Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22920.273
Število prebivalcev3.9912.042.335
Število zaposlenih oseb595767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)786,59930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)39.77583.060.213
Število moških1.9721.011.767
Število žensk2.0191.030.568
Naravni prirast-63.106
Skupni prirast3414.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih6571.124
Število učencev v osnovnih šolah384160.252
Število dijakov (po prebivališču)17385.030
Število študentov (po prebivališču)225114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.622858.171
Število samozaposlenih oseb
23190.798
Število registriranih brezposelnih oseb
19186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.166,561.438,96
Število podjetij219160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.420838.252
Število osebnih avtomobilov
2.2611.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.007825.747