Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km211820.273
Število prebivalcev7.2662.042.335
Število zaposlenih oseb929767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)824,17930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)90.26383.060.213
Število moških3.6381.011.767
Število žensk3.6281.030.568
Naravni prirast573.106
Skupni prirast8014.614
Število vrtcev4863
Število otrok v vrtcih22871.124
Število učencev v osnovnih šolah743160.252
Število dijakov (po prebivališču)33285.030
Število študentov (po prebivališču)445114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.095858.171
Število samozaposlenih oseb
41090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
12986.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.242,611.438,96
Število podjetij511160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.510838.252
Število osebnih avtomobilov
3.9301.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.955825.747