Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev4.2882.042.335
Število zaposlenih oseb556767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)881,24930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)35.77783.060.213
Število moških2.1431.011.767
Število žensk2.1451.030.568
Naravni prirast03.106
Skupni prirast2814.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih12571.124
Število učencev v osnovnih šolah371160.252
Število dijakov (po prebivališču)16085.030
Število študentov (po prebivališču)272114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.761858.171
Število samozaposlenih oseb
12790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
10886.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.349,041.438,96
Število podjetij282160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.771838.252
Število osebnih avtomobilov
2.3751.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.442825.747