Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22520.273
Število prebivalcev2.0372.042.335
Število zaposlenih oseb194767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)909,85930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.76083.060.213
Število moških1.0551.011.767
Število žensk9821.030.568
Naravni prirast53.106
Skupni prirast-1214.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih4971.124
Število učencev v osnovnih šolah229160.252
Število dijakov (po prebivališču)8685.030
Število študentov (po prebivališču)92114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
843858.171
Število samozaposlenih oseb
17590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
7686.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.371,791.438,96
Število podjetij85160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
879838.252
Število osebnih avtomobilov
1.0111.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
526825.747