Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev33.3092.042.335
Število zaposlenih oseb19.280767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)824,61930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.533.23383.060.213
Število moških17.0441.011.767
Število žensk16.2651.030.568
Naravni prirast1463.106
Skupni prirast-29614.614
Število vrtcev11863
Število otrok v vrtcih1.14571.124
Število učencev v osnovnih šolah2.556160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.45685.030
Število študentov (po prebivališču)2.037114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
15.114858.171
Število samozaposlenih oseb
98890.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1.66886.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.248,651.438,96
Število podjetij1.980160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.160838.252
Število osebnih avtomobilov
16.3041.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
17.980825.747