Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22820.273
Število prebivalcev4.2832.042.335
Število zaposlenih oseb1.693767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)839,67930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)141.10683.060.213
Število moških2.1741.011.767
Število žensk2.1091.030.568
Naravni prirast-183.106
Skupni prirast4714.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih15371.124
Število učencev v osnovnih šolah362160.252
Število dijakov (po prebivališču)18185.030
Število študentov (po prebivališču)191114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.870858.171
Število samozaposlenih oseb
17590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
17986.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.259,361.438,96
Število podjetij239160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.610838.252
Število osebnih avtomobilov
2.0651.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
962825.747