Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km29620.273
Število prebivalcev8.5182.042.335
Število zaposlenih oseb2.115767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)987,59930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)343.11283.060.213
Število moških4.3691.011.767
Število žensk4.1491.030.568
Naravni prirast283.106
Skupni prirast14114.614
Število vrtcev5863
Število otrok v vrtcih29071.124
Število učencev v osnovnih šolah771160.252
Število dijakov (po prebivališču)36785.030
Število študentov (po prebivališču)489114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.838858.171
Število samozaposlenih oseb
38390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
36186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.573,191.438,96
Število podjetij482160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.277838.252
Število osebnih avtomobilov
4.2671.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.034825.747