Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev8.5762.042.335
Število zaposlenih oseb1.596767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)802,64930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)144.19183.060.213
Število moških4.2921.011.767
Število žensk4.2841.030.568
Naravni prirast663.106
Skupni prirast29114.614
Število vrtcev4863
Število otrok v vrtcih25571.124
Število učencev v osnovnih šolah798160.252
Število dijakov (po prebivališču)37085.030
Število študentov (po prebivališču)482114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.794858.171
Število samozaposlenih oseb
34090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
18686.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.198,971.438,96
Število podjetij733160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.268838.252
Število osebnih avtomobilov
4.7551.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.552825.747