Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km22620.273
Število prebivalcev2.2252.042.335
Število zaposlenih oseb142767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)880,28930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.56083.060.213
Število moških1.1261.011.767
Število žensk1.0991.030.568
Naravni prirast03.106
Skupni prirast1014.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih5671.124
Število učencev v osnovnih šolah169160.252
Število dijakov (po prebivališču)11885.030
Število študentov (po prebivališču)100114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
902858.171
Število samozaposlenih oseb
14990.798
Število registriranih brezposelnih oseb
8286.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.327,671.438,96
Število podjetij99160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
774838.252
Število osebnih avtomobilov
8691.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
586825.747