Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km210320.273
Število prebivalcev5102.042.335
Število zaposlenih oseb84767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)795,42930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.38383.060.213
Število moških2521.011.767
Število žensk2581.030.568
Naravni prirast-13.106
Skupni prirast-814.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih1571.124
Število učencev v osnovnih šolah28160.252
Število dijakov (po prebivališču)2785.030
Število študentov (po prebivališču)34114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
186858.171
Število samozaposlenih oseb
5090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
2986.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.186,381.438,96
Število podjetij75160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
222838.252
Število osebnih avtomobilov
2731.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
174825.747