Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.9072.042.335
Število zaposlenih oseb226767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,55930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)11.93883.060.213
Število moških9271.011.767
Število žensk9801.030.568
Naravni prirast-103.106
Skupni prirast-3914.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih4571.124
Število učencev v osnovnih šolah185160.252
Število dijakov (po prebivališču)8085.030
Število študentov (po prebivališču)91114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
685858.171
Število samozaposlenih oseb
17290.798
Število registriranih brezposelnih oseb
19386.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.3651.438,96
Število podjetij107160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
708838.252
Število osebnih avtomobilov
9761.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
424825.747