Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km226820.273
Število prebivalcev24.3282.042.335
Število zaposlenih oseb6.320767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)861,18930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)337.63483.060.213
Število moških11.9501.011.767
Število žensk12.3781.030.568
Naravni prirast-683.106
Skupni prirast4314.614
Število vrtcev12863
Število otrok v vrtcih77271.124
Število učencev v osnovnih šolah1.765160.252
Število dijakov (po prebivališču)92985.030
Število študentov (po prebivališču)1.283114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
9.827858.171
Število samozaposlenih oseb
1.48390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1.13886.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.297,851.438,96
Število podjetij1.606160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.613838.252
Število osebnih avtomobilov
12.3501.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
8.716825.747