Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3502.042.335
Število zaposlenih oseb112767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)869,38930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.95483.060.213
Število moških6581.011.767
Število žensk6921.030.568
Naravni prirast-33.106
Skupni prirast-414.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih3271.124
Število učencev v osnovnih šolah97160.252
Število dijakov (po prebivališču)4485.030
Število študentov (po prebivališču)62114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
500858.171
Število samozaposlenih oseb
8690.798
Število registriranih brezposelnih oseb
6486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.308,921.438,96
Število podjetij55160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
475838.252
Število osebnih avtomobilov
6311.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
225825.747