Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km26320.273
Število prebivalcev11.7182.042.335
Število zaposlenih oseb4.818767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)877,40930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)401.26483.060.213
Število moških5.8621.011.767
Število žensk5.8561.030.568
Naravni prirast483.106
Skupni prirast-8914.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih32371.124
Število učencev v osnovnih šolah939160.252
Število dijakov (po prebivališču)51385.030
Število študentov (po prebivališču)696114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.867858.171
Število samozaposlenih oseb
39990.798
Število registriranih brezposelnih oseb
63186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.325,381.438,96
Število podjetij752160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.780838.252
Število osebnih avtomobilov
5.7291.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.741825.747