Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km29120.273
Število prebivalcev10.7162.042.335
Število zaposlenih oseb1.853767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)814,13930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)152.04383.060.213
Število moških5.3191.011.767
Število žensk5.3971.030.568
Naravni prirast683.106
Skupni prirast23614.614
Število vrtcev5863
Število otrok v vrtcih40771.124
Število učencev v osnovnih šolah981160.252
Število dijakov (po prebivališču)49485.030
Število študentov (po prebivališču)672114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.655858.171
Število samozaposlenih oseb
41990.798
Število registriranih brezposelnih oseb
26186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.235,501.438,96
Število podjetij853160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.806838.252
Število osebnih avtomobilov
5.7881.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.592825.747