Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev5.6862.042.335
Število zaposlenih oseb543767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)900,65930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)50.36783.060.213
Število moških2.8451.011.767
Število žensk2.8411.030.568
Naravni prirast-103.106
Skupni prirast5214.614
Število vrtcev2863
Število otrok v vrtcih14571.124
Število učencev v osnovnih šolah402160.252
Število dijakov (po prebivališču)22785.030
Število študentov (po prebivališču)331114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.207858.171
Število samozaposlenih oseb
43890.798
Število registriranih brezposelnih oseb
12786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.365,511.438,96
Število podjetij329160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.503838.252
Število osebnih avtomobilov
3.6171.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.304825.747