Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev4022.042.335
Število zaposlenih oseb52767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)530,04930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.50983.060.213
Število moških2241.011.767
Število žensk1781.030.568
Naravni prirast-43.106
Skupni prirast-1214.614
Število vrtcev0863
Število otrok v vrtcih071.124
Število učencev v osnovnih šolah5160.252
Število dijakov (po prebivališču)885.030
Število študentov (po prebivališču)4114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
155858.171
Število samozaposlenih oseb
3090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
734,661.438,96
Število podjetij17160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
224838.252
Število osebnih avtomobilov
1711.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
52825.747