Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2720.273
Število prebivalcev1.6762.042.335
Število zaposlenih oseb278767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)771,93930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)30.01483.060.213
Število moških8491.011.767
Število žensk8271.030.568
Naravni prirast103.106
Skupni prirast-414.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih4671.124
Število učencev v osnovnih šolah135160.252
Število dijakov (po prebivališču)9785.030
Število študentov (po prebivališču)64114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
700858.171
Število samozaposlenih oseb
12590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
10786.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.140,501.438,96
Število podjetij69160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
506838.252
Število osebnih avtomobilov
7271.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
459825.747