Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev35.8482.042.335
Število zaposlenih oseb21.463767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.021,45930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.611.14883.060.213
Število moških17.9441.011.767
Število žensk17.9041.030.568
Naravni prirast713.106
Skupni prirast39314.614
Število vrtcev16863
Število otrok v vrtcih1.49771.124
Število učencev v osnovnih šolah3.112160.252
Število dijakov (po prebivališču)1.74485.030
Število študentov (po prebivališču)2.313114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
15.944858.171
Število samozaposlenih oseb
1.30590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
1.19686.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.581,111.438,96
Število podjetij2.617160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
14.407838.252
Število osebnih avtomobilov
20.3481.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
15.823825.747