Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev2.5822.042.335
Število zaposlenih oseb1.848767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)712,26930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)284.76183.060.213
Število moških1.2861.011.767
Število žensk1.2961.030.568
Naravni prirast13.106
Skupni prirast-1814.614
Število vrtcev2863
Število otrok v vrtcih7971.124
Število učencev v osnovnih šolah255160.252
Število dijakov (po prebivališču)11985.030
Število študentov (po prebivališču)161114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.081858.171
Število samozaposlenih oseb
14490.798
Število registriranih brezposelnih oseb
14486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.032,451.438,96
Število podjetij185160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
947838.252
Število osebnih avtomobilov
1.2941.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
605825.747