Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km26120.273
Število prebivalcev4.8662.042.335
Število zaposlenih oseb498767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)856,43930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)35.37783.060.213
Število moških2.4091.011.767
Število žensk2.4571.030.568
Naravni prirast393.106
Skupni prirast10714.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih16371.124
Število učencev v osnovnih šolah519160.252
Število dijakov (po prebivališču)24085.030
Število študentov (po prebivališču)308114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.151858.171
Število samozaposlenih oseb
25090.798
Število registriranih brezposelnih oseb
12486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.275,351.438,96
Število podjetij228160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.671838.252
Število osebnih avtomobilov
2.6451.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.656825.747