Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km27320.273
Število prebivalcev2.9012.042.335
Število zaposlenih oseb630767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)747,95930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)43.21883.060.213
Število moških1.4501.011.767
Število žensk1.4511.030.568
Naravni prirast13.106
Skupni prirast714.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih7671.124
Število učencev v osnovnih šolah257160.252
Število dijakov (po prebivališču)14385.030
Število študentov (po prebivališču)175114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.292858.171
Število samozaposlenih oseb
22790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
7886.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.096,661.438,96
Število podjetij144160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.370838.252
Število osebnih avtomobilov
1.1361.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
946825.747