Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km24820.273
Število prebivalcev2.7732.042.335
Število zaposlenih oseb206767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)864,67930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.35783.060.213
Število moških1.3991.011.767
Število žensk1.3741.030.568
Naravni prirast63.106
Skupni prirast1014.614
Število vrtcev1863
Število otrok v vrtcih9771.124
Število učencev v osnovnih šolah273160.252
Število dijakov (po prebivališču)17285.030
Število študentov (po prebivališču)184114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.278858.171
Število samozaposlenih oseb
16390.798
Število registriranih brezposelnih oseb
8186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.299,591.438,96
Število podjetij95160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.079838.252
Število osebnih avtomobilov
1.4771.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
635825.747