Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km21320.273
Število prebivalcev6.2642.042.335
Število zaposlenih oseb979767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)801,44930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)78.95383.060.213
Število moških3.1091.011.767
Število žensk3.1551.030.568
Naravni prirast43.106
Skupni prirast3914.614
Število vrtcev2863
Število otrok v vrtcih17571.124
Število učencev v osnovnih šolah443160.252
Število dijakov (po prebivališču)26585.030
Število študentov (po prebivališču)324114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.589858.171
Število samozaposlenih oseb
23790.798
Število registriranih brezposelnih oseb
31586.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.212,041.438,96
Število podjetij488160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.489838.252
Število osebnih avtomobilov
3.3901.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.251825.747