Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km236720.273
Število prebivalcev3.2052.042.335
Število zaposlenih oseb941767.373
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)780,04930
Prihodek podjetij (1.000 EUR)74.65883.060.213
Število moških1.5851.011.767
Število žensk1.6201.030.568
Naravni prirast-83.106
Skupni prirast114.614
Število vrtcev2863
Število otrok v vrtcih8071.124
Število učencev v osnovnih šolah196160.252
Število dijakov (po prebivališču)14585.030
Število študentov (po prebivališču)204114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.295858.171
Število samozaposlenih oseb
17590.798
Število registriranih brezposelnih oseb
13486.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.159,551.438,96
Število podjetij305160.931
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.108838.252
Število osebnih avtomobilov
1.5561.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.907825.747