V 19 občinah kar 81 % vseh prihodov turistov v državi

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo evidentiranih v vsaki izmed naslednjih 19 občin: Piran in Ljubljana (vsaka po 14 %), Bled (7 %), Brežice (6 %), Kranjska gora (5 %), Moravske toplice (4 %), Bohinj, Izola, Podčetrtek, Koper, Maribor (vsaka po 3 %), Nova Gorica, Bovec, Zreče, Ptuj, Rogaška Slatina, Postojna, Radovljica (vsaka po 2 %) in Sežana (1 %).

V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 81 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 25 občinah kar 88 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 25 občin: Piran (16 %), Ljubljana (9 %), Brežice (7 %), Bled (6 %), Moravske Toplice, Kranjska Gora, Izola (vsaka po 5 %), Podčetrtek in Koper (vsaka po 4 %), Bohinj, Rogaška Slatina, Zreče (vsaka po 3 %), Bovec, Maribor, Ptuj, Laško (vsaka po 2 %), Radovljica, Nova Gorica, Šmarješke Toplice, Radenci, Lendava, Veržej, Šoštanj, Dolenjske Toplice in Dobrna (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2008 zabeleženih 88 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je v letu 2008 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2008