Večina občin v Sloveniji je "bivalnih" občin, le 8 % občin je "izrazito delovnih"

Mobilnost prebivalcev mnogokrat pogojuje njihova zaposlitev ali iskanje zaposlitve. Takšne migracije obravnavamo kot delovne migracije oz. delovne selitve; te so odvisne od stopnje družbene in gospodarske razvitosti, od načina oz. gostote poselitve, od razporejenosti zaposlitvenih središč in navsezadnje tudi od prometne povezanosti med posameznimi kraji. Ali je posamezna občina bolj "delovna" ali bolj "bivalna", nam pove indeks delovne migracije. To je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev v občini delovnega mesta (oz. v občini zaposlitve) in številom delovno aktivnih prebivalcev v občini prebivališča pomnoženo s 100. Kazalnik za občino povezuje število delovnih mest s številom zaposlenih oseb glede na prebivališče.

V letu 2008 je bilo "izrazito delovnih" 17 občin (tj. približno 8 % vseh občin). V njih je bilo takih delovno aktivnih prebivalcev, ki so v posamezni občini samo delali (ne pa tudi prebivali), za najmanj 16 % več od takih delovno aktivnih prebivalcev, ki so v tej občini hkrati tudi prebivali (torej delali in prebivali v isti občini).

Zelo visok indeks delovne migracije, z vrednostjo nad 150 (to pomeni več kot 50 % več delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta kot delovno aktivnih prebivalcev po občini bivanja) je imelo naslednjih 8 občin: Trzin (indeks 385), Nazarje (indeks 201), Murska Sobota (indeks 195), Šempeter – Vrtojba (indeks 184), Ljubljana (indeks 177), Zreče (indeks 153), Celje in Maribor (vsaka indeks 151).

Med t. i. "bivalne" občine razvrščamo občine z indeksom delovne migracije pod 95,9. Takih občin je bilo leta 2008 181 oz. približno 86 % vseh občin. "Izrazito bivalnih" občin, takih z indeksom 35,9 ali manj, v katerih je bilo torej za 64,1 % manj delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta kot delovno aktivnih prebivalcev po občini bivanja, je bilo 40. Najnižji indeks, pod 20, so imele občine Sveti Tomaž in Sveti Andraž v Slov. goricah (vsaka indeks 12) in Sveta Ana (indeks 19), vse tri iz podravske statistične regije.

Med statističnimi regijami sodi med "izrazito delovne" le osrednjeslovenska regija, in sicer je bilo leta 2008 v tej regiji za 22,6 % več delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta kot delovno aktivnih prebivalcev po občini bivanja. V ostalih statističnih regijah je bilo razmerje obrnjeno. Zasavska statistična regija sodi med "zmerno bivalne" regije in je hkrati regija, ki je imela največjo razliko med delovno aktivnim prebivalstvom po prebivališču in delovno aktivnem prebivalstvu po delovnem mestu, in sicer 28 odstotnih točk.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, kakšno je bilo v letu 2008 razmerje med številom delovno aktivnih, ki so v občini delali in številom delovno aktivnih, ki so tam prebivali, po spolu?
To razmerje je izraženo z indeksom delovne migracije. Vrednosti teh indeksov za ženske in za moške si lahko ogledate na kartah na spodnjih povezavah.

Indeks delovne migracije za ženske, občine, Slovenija, 2008

Indeks delovne migracije za moške, občine, Slovenija, 2008