V Sloveniji je približno 70 % delovno sposobnih prebivalcev

Konec leta 2008 je v Sloveniji živelo 2.032.362 prebivalcev; med temi je bilo delovno sposobnih, tj. oseb v starosti 15–64 let, približno 70 %.

Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je do leta 2005 več desetletij stalno naraščal. Sredi leta 2004 je obsegal 70,4 % prebivalstva Slovenije, že v začetku leta 2005 pa se je začel počasi zmanjševati.

Upadanje deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je posledica staranja prebivalstva in upadanja rodnosti v državi. Tudi pozitiven selitveni prirast Slovenije s tujino (ta je največji ravno med osebami v starosti 15–64 let) ne more ustaviti počasnega upadanja deleža delovno sposobnega prebivalstva.