Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2008 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 68 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 56 %. V prav vseh občinah in statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. Razlika med stopnjami je bila največja v občini Bloke; tam je bila stopnja delovne aktivnosti moških (87 %) za 31 odstotnih točk višja od stopnje delovne aktivnosti žensk (56 %). Precejšnjo razliko med stopnjo delovne aktivnosti moških in stopnjo delovne aktivnosti žensk – za več kot 20 odstotnih točk – so izkazovale še občine Kozje, Podvelka, Dobje, Trnovska vas, Vitanje in Štore.

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v spodnjeposavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 69 % moških in 53 % žensk; razlika je tako znašala 16 odsotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Šentrupert, Brda, Solčava, Jezersko in Dol pri Ljubljani (v vseh manj kot 5 odstotnih točk).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v koroški statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 64 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 54 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 10 odstotnih točk.


Poišči ime ali šifro občine iz karteStopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2008 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2008