Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v skoraj vseh občinah višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 92 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2008 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je ta razlika znašala približno 2,4 odstotne točke. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 10 odstotnih točk – v občini Velika Polana (in sicer je bila tam stopnja registrirane brezposelnosti za ženske 22,6-odstotna, za moške pa 10,6-odstotna) in v občini Kozje (za ženske: 19,0 %; za moške: 8,8 %).

Le v 15 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in stopnjo registrirane brezposelnosti za moške je bila največja v občinah Solčava (6,8 % za ženske, 12,6 % za moške), Nazarje (6,2 % za ženske, 8,6 % za moške), Jezersko (2,2 % za ženske, 4,2 % za moške) in Straža (3,9 % za ženske, 5,1 % za moške).

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila povsod za ženske višja kot za moške. Največja razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v podravski statistični regiji (za ženske višja za 4,5 odstotne točke), najmanjša pa v osrednjeslovenski regiji (za 0,9 odstotne točke).


Poišči ime ali šifro občine iz karte