Okoli 30.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka

Nadomestilo za nego in varstvo otroka prejema upravičenec v času dopusta za nego in varstvo otroka; ta  se začne  po poteku porodniškega dopusta in traja praviloma 260 dni.

Leta 2008 je bilo v Sloveniji približno 30.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka; to pomeni, da je to nadomestilo prejemalo povprečno 15 upravičencev na 1.000 prebivalcev Slovenije.

Skoraj 45 % vseh občin je imelo več tovrstnih upravičencev na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja. To so bile praviloma občine, ki so hkrati imele tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občini Gorenja vas - Poljane (24). Sledile so občine iz osrednjeslovenske statistične regije: Komenda (22), Grosuplje, Lukovica, Logatec in Horjul (v vsaki po 21). Omenjena regija je bila s 16 upravičenci na 1.000 prebivalcev tudi med regijami na prvem mestu.

Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo so imele prebivalstveno manjše občine pomurske statistične regije. Te občine so imele v večji meri tudi manjše število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Hodoš (3), Šalovci (6), Kobilje in Cankova (v vsaki po 7) in Rogaševci (8). Pomurska statistična regija je bila torej s povprečno 10 upravičenci do nadomestila za nego in varstvo na 1.000 prebivalcev po številu upravičencev do tega nadomestila zadnja med regijami.


Poišči ime ali šifro občine iz karte