Pravico do očetovskega dopusta uveljavilo okoli 18.000 očetov

Očetje imajo pravico do očetovskega nadomestila v času očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Očetovski dopust se razdeli na 15 koledarskih dni (ali 11 delovnih) očetovskega dopusta s pripadajočim nadomestilom in na 75 koledarskih dni (ali 52 delovnih) neplačanega dopusta s plačilom prispevkov od minimalne plače.

V Sloveniji je bilo v letu 2008 povprečno 9 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Nekoliko več kot polovica slovenskih občin (111) je imela povprečno več upravičencev do očetovskega nadomestila od slovenskega povprečja.

68 občin je imelo več kot 10 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Največ, več kot 15 upravičencev  pa so imele občine Šmarješke Toplice in Gorenja vas - Poljane (vsaka po 17) ter Solčava (15).

Najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo skoraj v celoti v občinah pomurske statistične regije. 13 občin je imelo manj kot 5 upravičencev na 1.000 prebivalcev. To so bile občine Kostel, Velika Polana, Šalovci, Hodoš, Cankova, Kobilje, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Rogaševci, Tišina, Gornji Petrovci, Veržej, Apače in Grad. Pomurska statistična regija je imela med regijami najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer 7.


Poišči ime ali šifro občine iz karte