Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavilo okoli 9.000 upravičencev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je leta 2008 uveljavilo okoli 9.000 upravičencev, to je približno 10 upravičencev na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji. Več kot toliko jih je bilo v 96 občinah, med temi pa največ, več kot 20 na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev, v občinah Luče (30), Gornji Grad (24), Ljubno (23), Komenda (23), Gorenja vas - Poljane, Kobarid (v vsaki po 22), Vipava (21) in Mozirje (20).

Najmanj upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na 1000 delovno aktivnih prebivalcev pa je bilo v občinah pomurske in podravske statistične regije: v Cankovi 1 upravičenec, v Veliki Polani, Žetalah, Dobrovniku, Turnišču, Makolah, Cerkvenjaku in Puconcih po 2 upravičenca ter v Rogaševcih 3 upravičenci.

V 5 majhnih in prebivalstveno šibkih občinah (Osilnica, Kobilje, Šalovci, Hodoš in Dobje) v tem letu ni bilo nobenega upravičenca do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.


Poišči ime ali šifro občine iz karte