Domovi za starejše v 68 občinah

Domovi za starejše so ustanove za  varstvo starejših občanov, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine.

Konec leta 2008 je v Sloveniji delovalo 88 takih domov, locirani pa so bili v 68 občinah ali povprečno v vsaki tretji. V vseh skupaj je bilo nastanjenih približno 15.200 oskrbovancev, od tega je bilo skoraj 75 % ali približno 11.400 oskrbovank.

V povprečju je v enem domu za starejše bivalo 173 oskrbovancev.

V vseh domovih za starejše je bilo skupaj na razpolago okoli 15.700 ležišč, to je  povprečno 47 ležišč na 1.000 prebivalcev, starih 65 let ali več.

Približno četrtina vseh domov za starejše je bila locirana v 11 mestnih občinah (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje). Po številu ležišč je bilo v omenjenih občinah skupaj na razpolago približno 35 % vseh ležišč;  približno toliko pa je bilo v njih nastanjenih tudi oskrbovancev.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je konec leta 2008 v domovih za ostarele bivalo največ oskrbovancev in oskrbovank? Ali pa, v katerih  občinah je bilo v domovih za ostarele na razpolago največ ležišč? Odgovore najdete na spodnjih povezavah.  

Oskrbovanci in oskrbovanke v domovih za ostarele, občine, Slovenija, 31. 12. 2008

Ležišča v domovih za ostarele, občine, Slovenija, 31. 12. 2008