Koliko nas živi v Sloveniji?

Konec leta 2008 je v Sloveniji živelo 2.032.362 prebivalcev oziroma 1,1 % več kot konec leta 2007. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.028.417 žensk in 1.003.945 moških.

Leta 2008 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 155 občinah, v 54 občinah je prebivalstvo upadlo, v eni občini pa je ostalo nespremenjeno.


Poišči ime ali šifro občine iz karteObčine z največjim številom prebivalcev
Ime 
Ljubljana 276.091
Maribor 113.113
Kranj 54.188
Koper 51.354
Celje 48.991Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime 
Hodoš 322
Osilnica 404
Solčava 505
Kobilje 612
Kostel 647