Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je konec leta 2008 znašala 41 let. Moški so bili v povprečju stari približno 40 let, ženske pa približno 43 let. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice rojene v letu 2008 znašalo približno 82 let, za dečke pa skoraj 7 let manj (približno 75 let).

V letu 2008 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Osilnica (49 let), sledili so jim prebivalci občin Kostel (48 let), Gornji Petrovci in Šalovci (v vsaki 46 let).

Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občin, ki so bile v pomurski statistični regiji in statistični regiji jugovzhodna Slovenija, je v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovala obalno-kraška statistična regija, 43 let.

Približno 14 % oziroma 30 občin je imelo povprečno starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajši so bili prebivalci iz občin Gorenja vas - Poljane, Benedikt in Moravče; in sicer so bili stari povprečno 37 let.

Med statističnimi regijami je najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo v letu 2008 izkazovala statistična regija jugovzhodna Slovenija, približno 40 let.

V vseh občinah in statističnih regijah so bile ženske v povprečju starejše od moških. Največja razlika je bila v občini Osilnica, kjer so bile ženske v povprečju starejše od moških za skoraj 7 let, in v zasavski statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju 4 leta starejše od moški. Najmanjša razlika med spoloma je bila izkazana v občini Razkrižje, kjer so bile ženske le 1 leto starejše od moških in v koroški statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju 3 leta starejše od moških.


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah so bile v letu 2008 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 2008

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 2008
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Osilnica 49,3
Kostel 48,1
Gornji Petrovci 45,6
Šalovci 45,6
Bovec 44,7Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 36,8
Benedikt 37,1
Moravče 37,4
Škocjan 37,5
Komenda 37,6