Skupni prirast pozitiven v 131 občinah, v 78 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2008 za Slovenijo znašal 10,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev. 131 občin je imelo pozitivni skupni prirast; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast, z vrednostmi nad 35 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, so imele občine Šentrupert, Komenda, Ig, Izola, Štore, Vrhnika, Dobrna in Škofljica.

V 78 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Kostel, Žetale, Ormož; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –25 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji – približno 26 prebivalcev na 1.000 prebivalcev; pomurska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer približno –7 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

 

 

 

 Poišči ime ali šifro občine iz karte

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Šentrupert 170,8
Komenda 56,5
Ig 42,1
Izola 39,5
Štore 38,4Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Sveti Tomaž -36,1
Središče ob Dravi -35,1
Kostel -29,2
Žetale -27,3
Ormož -25,3