Brez otroškega vrtca le 4 občine

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2008/2009 delovalo 845 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih skoraj 66.000 otrok. Večina vrtcev (821) je bilo javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 24. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 105 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 23, v občini Koper 22, v občini Novo mesto 19 itd. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 4 občine pa leta 2008 niso imele vrtca, in sicer občine Osilnica, Hajdina, Podlehnik in Žetale.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2008 je en vrtec obiskovalo povprečno 78 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Metlika, Šentjernej, Vodice, Komenda, in sicer  povprečno nad 200 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Šalovci, Hodoš, Podvelka, Solčava, Jezersko, Kostel, Kobilje.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte

Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica 277
Metlika 257
Šentjernej 235
Vodice 221
Komenda 214Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime  
Šalovci 7
Hodoš 11
Podvelka 15
Solčava 16
Jezersko 17