Število vpisov v terciarno izobraževanje za 25 % večje kot pred osmimi leti

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih.

Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij. Delež generacije, vključene v terciarno izobraževanje, pa še vedno narašča.

V študijskem letu 2008/2009 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 114.391 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 (torej se je število vpisov v osmih letih povečalo za 25 %).

Leta 2008 je bilo med prebivalci v starostni skupini 19–26 let približno 53 % študentov, leta 2000 pa 38 %. V osmih letih se je tako delež generacije, vpisane v terciarno izobraževanje, povečal za 15 odstotnih točk.


Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, kolikšen je bil v študijskem letu 2008/09 delež študentk oziroma študentov med prebivalkami oziroma prebivalci, starimi od 19 do 26 let? Odgovore najdete na kartah na spodnjih povezavah. 

Ženske v terciarnem izobraževanju, občine, Slovenija, 2008/09

Moški v terciarnem izobraževanju, občine, Slovenija, 2008/09