Med prebivalstvom Slovenije je približno 6 % študentov

V študijskem letu 2008/2009 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 114.391 študentov, to pomeni povprečno 55 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Bloke (73), Jezersko (72), Trzin (70), Slovenj Gradec (69), Železniki (69) in Žetale (69).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine (večinoma iz pomurske in podravske statistične regije): Osilnica (15), Zavrč (30), Šalovci (31), Sveti Andraž v Slov. goricah (31), Gornji Petrovci (31), Sveta Ana (33) in Benedikt (34).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija, in sicer 60, najmanj pa pomurska statistična regija, 46.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte

Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Bloke 73
Jezersko 72
Trzin 70
Slovenj Gradec 69
Železniki 69Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Osilnica 15
Zavrč 30
Gornji Petrovci 31
Šalovci 31
Sv. Andraž v Slov. goricah 31