Število dijakov v osmih letih upadlo za 17 %, delež vpisanih dijakov v srednje šole pa se povečuje

V Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje.

Zaradi negativnih demografskih gibanj (zmanjševanja rodnosti po letu 1980 in staranja prebivalstva) se število dijakov v zadnjih letih nenehno zmanjšuje.

V začetku šolskega leta 2008/2009 je bil v srednješolsko izobraževanje vključen 87.501 dijak, v začetku šolskega leta 2000/2001 pa še 104.840; to pomeni, da se je število dijakov v osmih letih zmanjšalo skoraj za 17 %. Nasprotno pa se je delež vpisanih dijakov med prebivalstvom v starostni skupini 15 do 19 let povečal. V šolskem letu 2000/2001 je bilo vpisanih 76,7 % dijakov te starosti, osem let pozneje  – v šolskem letu 2008/2009 pa 80,2 %.