28 % občin z razpoložljivimi mesti v vrtcih tudi za otroke iz drugih občin

Vrtci lahko sprejemajo poleg otrok iz lastne občine tudi otroke iz drugih občin. Starši namreč pogosto vpišejo svoje otroke v tisti vrtec, ki je v bližini njihovega delovnega mesta, saj tako lažje usklajujejo svoj službeni čas  z delovnim časom vrtcev, pa tudi zato, da se skrajša čas, ki ga otrok prebije v vrtcu.

Ali je v vrtcih v določeni občini vpisanih več otrok, kot jih tam prebiva, lahko prikažemo z indeksom oz. razmerjem med številom otrok, vključenih v vrtec, po občini vrtca in številom otrok, vključenih v vrtec, po občini prebivališča.

Leta 2008 je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih večje od števila tam prebivajočih otrok v 58 občinah (28 %). Večinoma gre za občine, v katerih so lokalna in regionalna zaposlitvena središča. Največje razlike med podatkoma so izkazovale občine Šempeter - Vrtojba (52 % več razpoložljivih mest kot v občini bivajočih otrok), Bistrica ob Sotli (47 %), Ptuj (40 %), Veržej (29 %) in Bloke (21 %).

Občin, ki so imele manj razpoložljivih mest v vrtcih, kot je bilo v občini bivajočih otrok, je bilo 130. Precej nižje je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih od števila tam bivajočih otrok v občinah Škofljica (38 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok), Destrnik (40 %), Gorišnica (41 %), Dol pri Ljubljani (47 %), Majšperk (47 %) in Kuzma (52 %).

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte