Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 70 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2008/2009 je bilo v slovenske vrtce vključenih že nekaj več kot 70 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 4 leta prej, v šolskem letu 2004/2005, pa približno 61 % otrok te starosti.

75 občin oz. 36 % vseh občin je po deležu otrok  v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 11 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti, in sicer  občine Kostel, Hodoš, Veržej, Trzin, Solčava, Kobilje, Žužemberk, Ljutomer, Ljubljana, Vojnik in Logatec.

Med statističnimi regijami sta bili po deležu vključenosti otrok v vrtce prvi osrednjeslovenska in obalno-kraška statistična regija, vsaka s 76 %.

V občinah Žetale, Vitanje, Šalovci, Kranjska Gora, Središče ob Dravi, Podlehnik in Juršinci so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti).

Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 60 %.

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, koliko dečkov in deklic, v starostni skupini 1­­­–5 let, je bilo v šolskem letu 2008/09, v posamezni občini vključenih v vrtce? Odgovore najdete na spodnjih povezavah.


Deklice v vrtcih, občine, Slovenija, 2008/09

Dečki v vrtcih, občine, Slovenija, 2008/09

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Kostel 92,9
Hodoš 91,7
Veržej 87,5
Trzin 84,9
Solčava 84,2Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Žetale 19,6
Radenci 31,5
Vitanje 39,8
Šalovci 40,0
Kranjska gora 40,2