Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Površine kmetijskih zemljišč v uporabi so v podravski regiji (82.000 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je ta regija tudi po številu kmetijskih gospodarstev.

Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2007 na drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so ustvarile storitvene dejavnosti. V letu 2008 je bila stopnja delovne aktivnosti prebivalcev med najnižjimi v Sloveniji in je znašala 59,2 %, stopnja delovne aktivnosti starejših prebivalcev (55–64 let) pa je bila višja od slovenskega povprečja.

Po podatkih o številu dokončanih stanovanj na 1.000 prebivalcev v letu 2008 je bila ta regija na tretjem mestu v državi, prevladovale pa so novogradnje (94,6 %). Na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj v letu 2008 je bilo ocenjeno, da je v tej regiji novogradnjam namenjenih največ površin na km2 površine regije (106,6 m2 /km2 ), to je skoraj petkrat več kot na primer v jugovzhodni Sloveniji. 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)147,999,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,07,8
Podatki za leto 2008 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev320.8732.022.629
Število zaposlenih oseb114.923789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)841,63899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.955.34395.786.283